Zarządzanie Ryzykiem Przedsiębiorstwa i Zarządzanie Korporacyjne (ERMG) + SAP i Bezpieczeństwo Informacji (SAPS)

Zarządzanie Ryzykiem Przedsiębiorstwa i Zarządzanie Korporacyjne / Enterprise Risk Management & Corporate Governance (ERMG) + SAP i Bezpieczeństwo Informacji / SAP & Information Security (SAPS): Korporacje często rozpatrują ryzyka w kategoriach czysto finansowych zagrożeń. Jednakże w celu ochrony aktywów i aby  zagwarantować stabilność i wzrost organizacji, ważne jest aby stworzyć i utrzymywać kompleksową strategię zarządzania ryzykiem. Chodzi o to aby zapewnić, że wszystkie istotne ryzyka zostały zauważone, przeanalizowane i właściwie włączone do procesów organizacji. Ryzyka inwestycyjne oraz ryzyka rynkowe są równie ważne jak zagrożenia operacyjne czy naruszenia kontroli dostępu. ERMG zawiera obszary strategicznego doradztwa w zakresie zarządzania dla klientów SAP, w tym oceny zagrożeń i oddziaływania, edukację i szkolenia, planowanie i projektowanie bezpieczeństwa, jak również wdrażanie i testowanie, oraz oceny i wsparcia licencjonowania oprogramowania.

W oparciu o holistyczne podejście LINKIES. Management Consulting oferuje kompleksowe doradztwo i rozwiązania dla zarządzania ryzykiem i kontrolą w całym przedsiębiorstwie, zwłaszcza w środowiskach SAP. Usługi są ukierunkowane na nowe metody autoryzacji, zarządzania tożsamością i dostępem, optymalizację procesów kontroli operacyjnej i zarządczej oraz ograniczanie ryzyka w organizacji. Firma oferuje szeroki zakres usług dotyczących ryzyka, autoryzacji i bezpieczeństwa technicznego dla wszystkich systemów i aplikacji SAP. Szczególną rolę pełnią tu rozwiązania SAP GRC (Governance, Risk and Compliance).

Ochrona poprzez efektywną kontrolę zintegrowanych procesów i systemu bezpieczeństwa informacji jest nieodzownym elementem procesu zarządzania przedsiębiorstwem. Potrzeba organizacji w tym zakresie musi być przetłumaczona na efektywne środki bezpieczeństwa. Takie środki jak zdefiniowanie właścicieli informacji, przydzielenie obowiązków, wybranie rozwiązania wspierającego pozwolą wypełnić zobowiązania prawne i utrzymać spójność działania firmy. LINKIES. ustawia kontrole na miejscu im należnym.

Dziękujemy za kontakt w tej sprawie.

Przykłady obszarów usług LINKIES. Management Consulting

 • Ustalenie strategii zarządzania ryzykiem i planowanie projektu 
 • Zarządzanie projektem i zapewniania jakości (w tym zarządzania zmianą, inwestycją i kontrolą kosztów) 
 • Analiza ryzyka (ryzyko strategiczne, ryzyko danych, ryzyko operacyjne, ryzyko finansowe i ryzyka inwestycyjne, ryzyko systemu i oprogramowania) 
 • Zdefiniowanie kontroli i zabezpieczeń (podział obowiązków, autoryzacje i kontrola dostępu) 
 • Projektowanie i implementacje systemu bezpieczeństwa IT (bezpieczeństwa architektury technicznej, rozwiązania do zarządzania tożsamością) 
 • Modelowanie i zarządzanie rolami, autoryzacjami i użytkownikami w systemie SAP
 • Neutralna ocena innych rozwiązań

Szczegóły oferty  LINKIES. Management Consulting Polska

Poniższa lista reasumuje ofertę:

 • Obszar 1 – Ryzyko (Metodologia:  IRGC – International Risk Governance Council – Przykłady: Szkolenia i warsztaty: "Problemy w Zarządzaniu Ryzykiem-zobacz co inni robili źle", „Emerging Risks”)
 • Obszar 2 – Ryzyko IT (Metodologia: COBIT – RiskIT - Przykłady: Szkolenia: "Ryzyko IT", "System Kontroli Wewnętrznej IT w projekcie SOX. Audyty zgodności)
 • Obszar 3 – Bezpieczeństwo IT (Metodologia: ISO 27001 – Przykłady: Szkolenia na Audytora Wewnętrznego ISO 27001, wdrożenia, przeglądy, Służba Zdrowia)
 • Obszar 4 – Autoryzacje SAP (Metodologia: Metodologia własna - LINKIES. – Przykłady: Weryfikacja stanu bezpieczeństwa SAP, Wdrożenia Systemów Zarządzania Autoryzacjami SAP)
 • Obszar 5 - Ochrona Danych Osobowych (Metodologia: Wytyczna Zarządzania i Nadzoru nad Systemami Informatycznymi Pod Kątem – Zgodności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych – Przykłady: Wdrożenia, przegląd i audyt
Dane kontaktowe
Dr. Piotr Dzwonkowski, Dyrektor Zarządzający 
piotr.dzwonkowski@linkies.eu 

 
[ Back]
Ta strona używa ciasteczek (cookies) dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.