Các dịch vụ Marketing và Tuân thủ Môi trường (EMCS)

EMCS bao gồm một phạm vi tư vấn kinh doanh rộng lớn về bảo vệ môi trường và bảo toàn doanh nghiệp chẳng hạn như sản phẩm và các dịch vụ marketing, các chính sách liên quan đến  kinh doanh bức xạ và môi trường, trao đổi công nghệ năng lượng sạch và có khả năng tái chế, các dịch vụ tư vấn về tuân thủ quy định và cấp bằng sinh thái sáng chế. Trong lĩnh vực này, Tư vấn Quản trị LINKIES. có thể hoàn toàn tin tưởng vào kinh nghiệm của mình trên toàn cầu từ năm 1995. Năng lượng thân thiện với môi trường và các giải pháp sản xuất cần có sự hợp tác quốc tế để tạo ra sự tác động đối với lượng khí CO2 mà con người và các hoạt động của chúng ta thải ra môi trường. Tuân thủ các quy định liên quan đến môi trường sẽ tác động tích cực đến việc kinh doanh của bạn và hành tinh của chúng ta.

Tư vấn Quản trị LINKIES. hỗ trợ các công ty đối phó với các thách thức ở phía trước. Chúng tôi đưa ra các lời khuyên về những ảnh hưởng đối với việc không tuân thủ và hành động như một trung gian đối với các bên quan tâm đến môi trường. Các nhà tư vấn của chúng tôi cung cấp các thông tin về môi trường trên phạm vi quốc gia và quốc tế (Hiệp định Aarhus), và tổ chức những người liên quan quan trọng cho các dự án thương mại và môi trường. Đặc biệt, mạng lưới các cơ quan quốc tế của chúng tôi trên toàn thế giới hỗ trợ khách hàng bằng cách lấp đầy khoảng trống giữa các lục địa, các đối tác kinh doanh, và các chính phủ. Tư vấn Quản trị LINKIES. hỗ trợ thiết lập một hệ thống quản trị rủi ro môi trường thông qua chính công ty của các bạn. Hãy đưa ra lựa chọn đúng đắn. Chúng tôi, những người làm việc tại LINKIES. muốn lắng nghe thông tin từ chính các bạn.

Một số lĩnh vực về các dịch vụ

 • Các đánh giá và tư vấn về việc tuân thủ luật pháp liên quan đến môi trường (Hiệp ước Aarhus)
 • Các dịch vụ thông tin môi trường (Đạo luật Thông tin Môi trường)
 • Các dịch vụ môi giới môi trường (kinh doanh giấy chứng nhận đối với ngành kinh doanh bức xạ, Nghị định thư Kyoto)
 • Marketing sản phẩm môi trường (gồm có các đại diện quốc tế)
 • Các dịch vụ môi giới đầu tư cho các dự án năng lượng xanh
 • Quản trị nguy cơ môi trường (các hệ thống quản trị nguy cơ môi trường)
 • Pháp luật về môi trường (thông tin liên tục cập nhật)

Một số dịch vụ

 • EnvironmentalCheck
 • InsuranceCheck4Environment
 • REAChCheck
 • CrisisCheck
Thông tin  liên hệ
Mher Mikayelyan, Director Environmental Services 
mher.mikayelyan@linkies.eu
[ Trở lại]
We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy. Learn more here.