Tuân thủ các quy định và Tư vấn pháp luật (RCLA)

RCLA mô tả các lĩnh vực tư vấn đối với việc thực thi quy định và các dịch vụ tư vấn pháp luật. Từ khi chúng tôi nhận ra rằng các tập đoàn và các thể chế tài chính thậm chí rất lớn vẫn có thể mắc phải những khó khăn trong nhận biết và quản lí rủi ro của mình, và để tránh tình trạng khủng hoảng và các nguy cơ phá sản, các chính phủ và các tổ chức lãnh đạo hàng đầu ngày càng gia tăng nỗ lực để xác định rõ các quy tắc và quy định hướng tới khách hàng để thi hành các hệ thống kiểm soát nội bộ tinh vi hơn. Việc không tuân thủ quy định có thể gây thiệt hại cho danh tiếng và thường xuyên phải đối mặt với các lệnh trừng phạt khắt khe mà hoàn toàn có thể tránh được. Tư vấn Quản trị LINKIES. nắm rõ các bộ luật quốc gia và quốc tế quan trọng, và những quy định cụ thể liên quan đến kinh doanh - chẳng hạn như FDA, REACh, Đạo luật Sarbanes-Oxley (SOX), J-SOX, BASEL, hay SOLVENCY. Một đội ngũ các chuyên gia về kinh doanh và các luật gia cung cấp một cách nhìn chuyên nghiệp đối với các vấn đề từ quan điểm pháp luật và chuyển các yêu cầu về doanh nghiệp và thương mại thành những giải pháp theo hướng công nghệ thông tin. Các vấn đề như bảo vệ và bảo mật dữ liệu, đảm bảo chất lượng và các tài liệu quan trọng, và quản lí sự tuân thủ là những lĩnh vực quan trọng, cũng như phân tích rủi ro, các dịch vụ tiền kiểm toán, tư vấn về quản lí khủng hoảng và phá sản. Các chuyên gia của chúng tôi am hiểu sâu sắc các văn bản pháp luật, các vụ kiện tụng, những liên quan tới mức độ tuân thủ quy định của doanh nghiệp và các giải pháp thiết yếu trong một lĩnh vực kinh doanh cụ thể. Ngoài ra, LINKIES. đưa ra các dịch vụ đặc biệt liên quan đến việc giải quyết và hòa giải xung đột với trọng tâm là ngăn chặn khủng hoảng và tình trạng không có khả năng thanh toán, cũng như các luật thương mại, công ty, và thuế. Chúng tôi giúp giải đáp các thắc mắc liên quan đến pháp luật và tuân thủ các quy định của doanh nghiệp, và luật pháp. LINKIES. luôn sẵn sàng phục vụ các bạn.

Một số dịch vụ điển hình

 • Tuân thủ quy định và pháp luật (phân tích và đánh giá những “lỗ hổng” phù hợp)
 • Các luật về bảo vệ và bảo mật tài liệu quốc gia
 • Tuân thủ các yêu cầu đã được xác định và được khuyến cáo
 • Tuân thủ các phân tích về rủi ro và  điểm lợi thế
 • Tư vấn pháp luật (ngăn chặn tình trạng không có khả năng thanh toán, tư vấn luật kinh doanh)
 • Quản trị khủng hoảng
 • Các quy định đối với ngành kinh doanh đặc biệt (tư vấn, kiểm toán, và đưa ra các khuyến cáo)

Một số dịch vụ

 • InsuranceCheck4Environment
 • ComplianceCheck4Waste
 • ComplianceCheck4Manufacturing
 • ComplianceCheckOnIT
 • ComplianceCheckOnInsurance
 • ComplianceCheckOnChemicals
Thông tin  liên hệ
Thuy Le Ho, Partner 
thuyle.ho@linkies.eu
[ Trở lại]
We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy. Learn more here.