Đối tác
CÁC ĐỐI TÁC KHOA HỌC
ifu
Viện nghiên cứu các hoạt động và quản trị doanh nghiệp tại trường ĐH Martin Luther, Halle-Wittenberg, Đức.
Website: http://ifu.wiwi.uni-halle.de/
CÁC ĐỐI TÁC MARKETING VÀ TRUYỀN THÔNG
Nikkei Press
Nikkei Press là một nhà xuất bản và nhà in lớn tại Nhật Bản.
Website: http://ec.nikkeibp.co.jp
partnering
In collaboration with bayme vbm - The Bavarian Metal And Electrical Employers partnering UG creates a platform for exchange between business decision makers and IT experts. LINKIES. is project and conference partner.
Website: http://www.partnering.org
Rheinwerk Verlag
Rheinwerk Verlag is the premier publisher of IT- and SAP-related topics.
Website: https://www.rheinwerk-verlag.de
SAP Press
SAP Press (Rheinwerk Verlag) một nhà xuất bản và nhà in tại Đức.
Website: http://sap-press.com/
CÁC ĐỐI TÁC TƯ VẤN VÀ GIẢI PHÁP
AppliCon
AppliCon Solutions A/S là một đối tác tư vấn SAP độc lập hàng đầu ở Bắc
Website: http://www.appliconsolutions.com
Avanon
Avanon AG is a Swiss company that develops and delivers an advanced platform for extended operational risk management and measurement, GRC solutions, internal control solutions, audit, IT and risk management
Website: http://www.avanon.com
denyAll
Deny All cung cấp giải pháp hoàn chỉnh để đảm bảo các môi trường SAP.
Website: http://www.denyall.com
Lumension
Lumension is a global IT security and risk management solution provider.
Website: http://www.lumension.com
qSkills
qSkills GmbH & Co. KG is an independent IT training and education provider in Nuremberg, Germany. LINKIES. is content and training partner.
Website: http://www.qskills.com
SECURINFO
Securinfo is a software vendor primarily developing and licensing innovative information security methods and associated application software with a focus on SAP corporate governance, especially in the areas of role, identity and risk management. "Securinfo for SAP" is the winner of the LINKIES. EGRC global comparative study from 2010 until 2014, in the category "Integrated Solutions".
Website: http://securinfo.com/default.asp
Soterion
Soterion Technologies (Pty) Ltd is an innovative South African company, and their "Soterion for SAP" software is the winner of the LINKIES. EGRC global comparative study for 2011, 2012, 2013, and 2014, in the category "Supporting Tools".
Website: http://www.soterionforsap.net/partners/network
LINKIES. SPONSORING
International Kurt Masur Institute
The International Kurt Masur Institute Foundation is committed to preserve the legacy of conductor and world citizen Kurt Masur (1927-2015) and to create a place of encounters and cultural education. In particular, children and young people interested in music will benefit from the Foundation. It is grateful to his commitment to the work of Felix Mendelssohn Bartholdy.
Website: http://de.masur-institut.de/projekte/kurt-masur-preis
TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC

Chúng tôi khởi đầu một nền kinh tế thế giới mới với các giải pháp năng lượng sạch hơn, kinh doanh, sinh thái chính trị, xã hội và quản lí rủi ro trung tâm xã hội và các hệ thống kiểm soát mở rộng đối với doanh nghiệp phụ thuộc vào sự kiểm soát của chính phủ sẽ giảm thiểu các rủi ro đối với cá nhân, công ty và toàn hành tinh chúng ta. LINKIES hợp sức với các tổ chức đối tác cùng chia sẻ tầm nhìn và trách nhiệm, cung cấp các giải pháp hiện đại, các giải pháp quản trị rủi ro và môi trường, các dịch vụ tư vấn chất lượng, và giá trị đối với khách hàng trong từng lĩnh vực. Hãy đưa ra sự lựa chọn đúng đắn. Hãy liên hệ với LINKIES.

LIÊN HỆ
We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy. Learn more here.