Chính sách bảo mật

 

1. Chính sách Bảo mật

Nếu bạn nhập dữ liệu cá nhân hoặc doanh nghiệp (như địa chỉ email, tên, địa chỉ) trên site, việc nhập liệu sẽ hoàn toàn tự diễn ra. Việc sử dụng và thanh toán của tất cả các dịch vụ được đề nghị là hoàn toàn được phép - trong điều kiện phù hợp về mặt kĩ thuật - mà không chỉ rõ đối với bất kì dữ liệu cá nhân nào hay dưới sự chỉ rõ của dữ liệu ẩn danh hoặc bí danh. Việc sử dụng các địa chỉ bưu điện được công bố, số điện thoại hoặc số fax, và địa chỉ email vì mục đích quảng cáo, tiếp thị hoàn toàn bị ngăn cấm; việc gửi các tin nhắn rác không mong cũng sẽ bị phạt.

2. Giá trị pháp lí của việc từ chối quyền lợi

Việc từ chối quyền lợi này sẽ được xem như một phần của việc công bố trên mạng vấn đề mà bạn được chỉ dẫn. Nếu các mục hoặc các điều khoản chi tiết của thông báo này không hợp pháp hoặc không chính xác, nội dung hoặc giá trị của các phần khác vẫn không hề bị ảnh hưởng.

[Back]
We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy. Learn more here.