Điều khoản sử dụng

 

1. Nội dung

Tác giả đăng kí quyền không chịu trách nhiệm về tính thời sự, tính chính xác, đầy đủ hoặc chất lượng của những thông tin được cung cấp. Do đó, trách nhiệm pháp lí đối với thiệt hại gây ra do việc sử dụng bất kì thông tin nào được cung cấp - bao gồm bất kì loại thông tin không đầy đủ hoặc thiếu chính xác - mà người sử dụng yêu cầu, sẽ bị loại bỏ.

Tất cả các đề nghị hỗ trợ đều không mang tính bắt buộc và không phải là nghĩa vụ. Tác giả có quyền mở rộng, thay đổi, hoặc xóa bỏ các nội dung trong trang web hoặc các thông báo đầy đủ - bao gồm tất cả các lời đề nghị và các thông tin - mà không có thông báo riêng biệt.

2. Giới thiệu tham thảo và liên kết

Tác giả không chịu trách nhiệm về bất cứ nội dung nào liên quan hoặc được chỉ dẫn từ những trang của mình - trừ khi tác giả biết một cách đầy đủ về các nội dung bất hợp pháp và có thể sẽ chặn khách của site xem những trang đó. Nếu có bất cứ thiệt hại nào xảy ra do việc sử dụng thông tin được giới thiệu ở đó, không chỉ tác giả của các trang tương ứng mà cả người link tới trang này cũng phải chịu trách nhiệm pháp lí. Hơn nữa, tác giả không chịu trách nhiệm pháp lí đối với bất  kì bài viết hoặc tin nhắn nào được người dùng đăng lên thông qua diễn đàn thảo luận, sách gợi ý, danh sách mail được cung cấp trong trang.

3. Bản quyền

Tác giả dự kiến không sử dụng bất kì tài liệu nào đã có bản quyền để xuất bản; hoặc, nếu sử dụng, sẽ chỉ ra bản quyền của đối tượng tương ứng.

Bản quyền đối với bất kì tài liệu nào do tác giả tạo ra đều được đăng kí trước. Bất kì sự sao lại hoặc sử dụng các đối tượng chẳng hạn như biểu đồ, âm thanh, hoặc văn bản nào từ các trang tin điện tử hoặc các bản in khác đều không được phép nếu chưa được các tác giả chấp nhận.

[Trở lại]
We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy. Learn more here.