Lipsk - Warszawa, 2 sierpnia 2010 - LINKIES. Management Consulting rozwija działalność w Europie Wschodniej

Grupa LINKIES. Management Consulting (LINKIES.) we współpracy z LINKIES. Unternehmensberatung GmbH z Lipska jest strategicznie zaangażowana na rynkach Europy Wschodniej i Centralnej. Potwierdza to tworząc LINKIES. Management Consulting Polska w Warszawie. Nowa firma będzie działać w obszarze bezpieczeństwa IT, systemów zarządzania tożsamością i autoryzacjami w  SAP oraz w obszarze zarządzania ryzykiem i zgodnością  z wymogami prawnymi.

Dyrektorem zarządzającym nowej organizacji jest dr Piotr Dzwonkowski z Warszawy. Dr Dzwonkowski posiada wieloletnie międzynarodowe doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa technologii informatycznych, zarządzania projektami w środowisku IT i zarządzania środowiskiem kontrolnym SAP i i-Series. Zdobywał doświadczenie we Francji, południowej Europie i w Polsce. Dr Dzwonkowski działa aktywnie w polskich oddziałach stowarzyszeń ISACA i ISSA. Posiada certyfikaty CISA i CISM, wchodzi w skład dyrektorów stowarzyszenia ISSA Polska.

Celem polskiego oddziału jest wsparcie lokalnych i regionalnych klientów, którzy używają oprogramowanie biznesowe (ERP) SAP lub oprogramowanie innych dostawców i potrzebują pomocy ze strony organizacji o międzynarodowym doświadczeniu.

LINKIES. stworzył globalną sieć doradczą dla przedsiębiorstw i organizacji, z szerokim portfolio kompetencji w zakresie zarządzania ryzykiem, wymaganiami prawnymi, w stale zmieniających się warunkach rynkowych. Chodzi o ochronę przed złymi decyzjami i innymi długoterminowymi zagrożeniami.  Chodzi o wczesne wykrycie sytuacji kryzysowych i o zminimalizowanie ich wpływu i częstości wystąpienia. Jako reprezentant Grupy LINKIES. dr Dzwonkowski będzie kładł szczególny nacisk na lokalne potrzeby: "Polska i Europa Wschodnia przeżyły w ostatnich dwóch dekadach szybki wzrost gospodarczy. LINKIES. Management Consulting Polska jest ukierunkowana na rosnące i grożące wybuchem zagrożenia dzisiejszych przedsiębiorstw i organizacji ze strony technologii informatycznych". Dlatego oferowane są rozwiązania, które ustalają poprawne ramy działania i uwzględniają najlepsze stosowane praktyki działania. 

LINKIES. Unternehmensberatung GmbH
Grimmaische Strasse 25 
DE 04109 Leipzig SX UE
M +49. 151. 1490 9111 

LINKIES. Management Consulting Polska
Gryfitów 23 
PL 03-266 Warszawa UE
M +48. 784. 268 542

Kontakty z mediami: 
Annett Albrecht 
Beethovenstrasse 12 
DE 04107 Leipzig SX UE 
T +49. 177. 331 2110 
F +49. 341. 679 5454 
E annett.albrecht@linkies.eu

O LINKIES. Management Consulting

LINKIES. Unternehmensberatung GmbH oraz LINKIES. Management Consulting Polska to firmy działające w ramach międzynarodowej grupy LINKIES. Management Consulting Group. Firma konsultingowa LINKIES. Unternehmensberatung GmbH z siedzibą w Lipsku skoncentrowała swoje usługi w kluczowych obszarach takich jak SAP i bezpieczeństwo informacji, zarządzanie ryzykiem korporacyjnym i zarządzanie korporacyjne (Enterprise Risk Management & Corporate Governance), zgodność z przepisami i doradztwo prawne (Regulatory Compliance & Legal Advisory) oraz w dziedzinie marketingu i usług środowiskowych (Environmental Marketing & Compliance Services). Firma oferuje specjalnie opracowane całościowe, oparte na procesach zarządzania ryzykiem rozwiązania dla IT dotyczące bezpieczeństwa i uprawnień dla systemów SAP, dotyczące zgodności z wymogami, zarządzania tożsamością, działalności operacyjnej i procesami zabezpieczeń. Szczególnie ważne są obecna sytuacja i wymagania klientów, ze względu na takie tematy jak bezpieczeństwo i zarządzania autoryzacjami SAP, zarządzanie kryzysowe, ryzyko bankructwa i wymagana prawem ochrona środowiska. Firma posiada duże doświadczenie międzynarodowe w Europie, Ameryce, Azji i Oceanii. LINKIES. Unternehmensberatung GmbH aktywnie wspiera odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem jako wskaźnik wydajności i ważny czynnik tworzenia wartości oraz utrzymania i zapewnienia bezpieczeństwa korporacyjnego.

[ Back]
Previous news
Next news
We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy. Learn more here.