Chào mừng bạn
đến với Tư vấn Quản trị LINKIES.
Nguyễn Hữu Thành
Tổng Giám Đốc Điều Hành

Xin vui mừng chào đón bạn đến với Tư vấn Quản trị LINKIES.

Thế giới chúng ta không ngừng vận động và thay đổi. Mặc dù khoa học và kĩ thuật ngày càng phát triển, nhưng những cuộc khủng hoảng về tài chính, kinh tế, xã hội, cũng như môi trường là một phần đáng quan tâm trong tình hình thế giới hiện nay. Sự thiếu minh bạch, thiếu thiện chí trong kinh doanh và tiến trình phát triển xã hội, cùng với hoạt động tội phạm ngày càng tăng khiến cho nguy cơ mất ổn định đối với các cá nhân, doanh nghiệp và cả hành tinh của chúng ta không ngừng gia tăng. Vì vậy, hiện nay, vấn đề cốt yếu nằm ở yếu tố thời gian. Chúng ta cần bảo đảm rằng các giá trị đang được bảo vệ và thay đổi những giải pháp hiện tại -- không giúp đáp ứng những yêu cầu về sự bền vững, an ninh, và thịnh vượng được hơn nữa.

Bảo vệ tài sản và an ninh là những yêu cầu quan trọng đối với sự phát triển thành công vì chúng giúp kiểm soát rủi ro. Tư vấn Quản trị LINKIES. (viết tắt là LINKIES.) là một công ty chuyên về tư vấn quản trị độc lập và giữ quan điểm trung lập, với nhiệm vụ rõ ràng là trợ giúp tất cả các khách hàng trên toàn thế giới trong các hoạt động hiện tại của họ cũng như đối phó với những rủi ro chiến lược. Trọng tâm của chúng tôi là Quản lí Rủi ro Doanh nghiệp & Quản trị Doanh nghiệp, Tuân thủ các quy định của cơ quan pháp luật & Tư vấn Pháp luật, Cung cấp Giải pháp Quản trị (SAP) và bảo mật thông tin, và các Dịch vụ Marketing và Tuân thủ Môi trường. Khởi nguồn của LINKIES. là một công ty tư vấn ở Đức và một tổ chức marketing môi trường ở Canada. Công ty có trụ sở tại Leipzig, Đức. Phục vụ khách hàng từ đầu thế kỉ XXI, tổ chức tư vấn đã mở rộng lĩnh vực phục vụ vào năm 2009 dưới tên mới là LINKIES., với một vị Chủ tịch Điều hành mới. Công ty chúng tôi cung cấp các giải pháp quản trị (SAP) và tư vấn quản trị chiến lược; đưa ra các dịch vụ thi hành và đánh giá cho những nhu cầu của khách hàng trên toàn thế giới. Theo một phương pháp tổng thể và với một mạng lưới chuyên gia quốc tế, LINKIES. cung cấp các giải pháp chiến lược, toàn diện, đúng mục tiêu và giá trị cần đạt được để quản lí rủi ro và an ninh SAP, bảo vệ và bảo mật dữ liệu, tuân thủ các quy định về công nghệ thông tin, đồng nhất và quản trị truy cập, tối ưu hóa hoạt động kinh doanh và quá trình bảo mật, gia tăng các đánh giá qua lại từ hai phía.

Do tình hình thế giới hiện tại và nhu cầu của khách hàng, chúng tôi đã mở rộng thêm các dịch vụ nằm trong gói tư vấn danh mục vốn đầu tư, chẳng hạn như quản lí khủng hoảng, tư vấn về pháp luật đối với tình trạng không có khả năng thanh toán, và tuân thủ môi trường. LINKIES. cũng cung cấp các dịch vụ  môi giới đối với lĩnh vực kinh doanh liên quan đến bức xạ và các dự án năng lượng xanh. Nhằm làm cho nền kinh tế có “sức đề kháng” và phát triển công nghệ, các chính phủ và các nhà lập pháp cần giải quyết các vấn đề để giảm nhẹ nguy cơ phá vỡ đối với sự quản lí và các hoạt động thương mại. Các yêu cầu liên quan đến xã hội và môi trường phải được xem xét một cách thận trọng theo cùng một cách thức tương tự như đối với các yêu cầu về kinh tế. Quản lí Rủi ro bắt đầu trong chính tổ chức của các bạn; và mỗi người phải thực hiện điều đó bằng cách kết hợp quản trị doanh nghiệp với tinh thần trách nhiệm (ở mức nội bộ và trên toàn cầu) ở cấp độ cao hơn. LINKIES. đang tích cực thúc đẩy và thực hiện quản lí rủi ro theo đúng phương thức như một người hướng dẫn thực hiện then chốt và như một yêu cầu quan trọng đối với việc bảo vệ tài sản và giá trị, cũng như cho an ninh và phát triển trong tương lai.

Chúng tôi khởi đầu một nền kinh tế thế giới mới với các giải pháp năng lượng sạch hơn, kinh doanh, sinh thái chính trị, xã hội và quản lí rủi ro trung tâm xã hội và các hệ thống kiểm soát mở rộng đối với doanh nghiệp phụ thuộc vào sự kiểm soát của chính phủ sẽ giảm thiểu các rủi ro đối với cá nhân, công ty và toàn hành tinh chúng ta. Để minh bạch hơn, phát triển bền vững và có lợi hơn, hãy đưa ra những lựa chọn đúng đắn. Cuộc đua đã sẵn sàng.

Mario Linkies

We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy. Learn more here.