Quản trị Rủi ro Doanh nghiệp & Quản trị Doanh nghiệp (ERMG) / SAP & Bảo mật thông tin (SAPS)

Các doanh nghiệp thường suy nghĩ một cách đơn giản rằng những rủi ro chỉ đơn thuần là những đe dọa về tài chính. Để bảo vệ tài sản và bảo đảm sự bền vững và phát triển tổ chức, điều quan trọng là phải thiết lập và tuân theo một chiến lược quản trị rủi ro toàn diện để đảm bảo rằng tất cả các rủi ro có liên quan phải được xem xét một cách thận trọng và quan tâm một cách thích đáng. Những rủi ro trong đầu tư và thị trường cũng quan trọng như các nguy hiểm trong hành động và sự vi phạm trong kiểm soát phương thức tiếp cận. ERMG bao gồm các lĩnh vực tư vấn quản trị chiến lược đối với các khách hàng SAP, bao gồm việc đánh giá nguy cơ và mức độ ảnh hưởng, giáo dục và đào tạo, lên kế hoạch và đưa ra đề cương phác thảo về bảo đảm an ninh, cũng như thực hiện và kiểm tra, cộng với việc đánh giá và cấp giấy phép cho phần mềm hỗ trợ. Dựa trên một phương thức tổng thế, Tư vấn Quản trị LINKIES. cung cấp những tư vấn và giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp quản trị nguy cơ và điều chỉnh trên diện rộng, đặc biệt trong các môi trường SAP. Những dịch vụ này nhằm mục đích hướng tới các cách thức mới về đề cương cấp phép; xác định và quản lí cách tiếp cận; tối ưu hóa tiến trình kinh doanh và bảo đảm an ninh; quản lí các cách kiểm soát đối với quản trị doanh nghiệp và giảm thiểu rủi ro của tổ chức. Công ty chúng tôi cung cấp các dịch vụ về rủi ro SAP (SAPS), cấp phép, và an ninh kĩ thuật trên diện rộng cho tất cả các hệ thống và ứng dụng SAP, bao gồm các giải pháp SAP GRC (Quản trị, Rủi ro, và Tuân thủ). Bảo đảm thông qua việc kiểm soát an ninh thông tin hiệu quả và quá trình phối hợp là những nghĩa vụ cần thiết đối với bất kì việc quản trị doanh nghiệp quan trọng nào. Việc kinh doanh đòi hỏi cần phải được chuyển thành các phương pháp an ninh có thể tính được. Xác định thông tin người sở hữu, phân chia trách nhiệm, xây dựng các giải pháp hỗ trợ để hoàn thành nghĩa vụ của bạn và giữ vững quan điểm kinh doanh. LINKIES. đặt việc kiểm soát vào đúng vị trí của nó. Chúng tôi đánh giá cao yêu cầu của các bạn.

Một số lĩnh vực dịch vụ

 • Phác thảo chiến lược và dự án quản trị rủi ro
 • Quản lí dự án & đảm bảo chất lượng (bao gồm quản lí sự thay đổi, kiểm soát đầu tư và chi phí)
 • Phân tích rủi ro (rủi ro chiến lược, các rủi ro liên quan đến dữ liệu, các rủi ro trong quá trình hoạt động, các rủi ro về tài chính và đầu tư, các rủi ro trong hệ thống và ứng dụng)
 • Kiểm soát & xác định sự an toàn (chia tách nhiệm vụ, sự cho phép, và kiểm soát việc sử dụng thông tin)
 • Phác thảo đề cương về an ninh công nghệ thông tin và thi hành (xây dựng an ninh kĩ thuật, các giải pháp quản trị đồng nhất)
 • Phác thảo vai trò SAP và sự cho phép, và quản trị (cung cấp người dùng, báo cáo, an ninh chương trình)
 • Đánh giá các giải pháp trung lập (bao gồm quản lí bên bán và các dịch vụ môi giới)

Một số dịch vụ

 • GovernanceCheck
 • RiskCheck4SAP
 • AuthCheck4SAP
 • TechCheck4SAP
 • DataCheck4SAP
 • ToolCheck4SAP
 • AudCheck4SAP
 • SecurityCheck4SAP
Thông tin liên hệ
Mario Linkies, Partner 
mario.linkies@linkies.eu
[ Trở lại]
We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy. Learn more here.