Các giải pháp tư vấn

Tư vấn Quản trị LINKIES. là một nhà tư vấn quản trị quốc tế. Nhiệm vụ của chúng tôi là quản trị rủi ro. Chúng tôi tin vào các tiềm năng to lớn về quản trị doanh nghiệp đúng cách thức. Đó là lí do tại sao chúng tôi luôn cố gắng hết sức mình trong công việc của mình để hỗ trợ các tổ chức gặt hái thành công. Chúng tôi làm việc cùng với các công ty ở tất cả các lĩnh vực kinh doanh và khu vực khác nhau. Khách hàng của chúng tôi yêu cầu nhiều hơn việc chỉ tư vấn đơn thuần. Họ mong muốn nhận được giải pháp cuối cùng. Các giải pháp này phải sản sinh ra các giá trị. Những đầu tư được kiểm soát rủi ro không chỉ cải thiện vấn đề an ninh, mà chúng còn mang tài chính quay trở lại. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm đưa ra đánh giá và những chiến lược rủi ro, thiết kế giải pháp và đánh giá công cụ, thực thi và đào tạo - từ xa, onsite, hay bằng bất cứ phương thức nào mà khách hàng cần sự hỗ trợ và hướng dẫn. Từ khi SAP và các dịch vụ khác cung cấp các giải pháp có thể trở thành một phần trong trọng tâm tư vấn hiện tại, chúng tôi cũng kết hợp với một số tổ chức lớn nhằm đem lại lợi ích cho các nhóm khách hàng quen thuộc của chúng tôi.

Shop our books online:
An ninh SAP và sự cho phép
Tuân thủ các quy định và Tư vấn pháp luật (RCLA)

RCLA mô tả các lĩnh vực tư vấn đối với việc thực thi quy định và các dịch vụ tư vấn pháp luật. Từ khi chúng tôi nhận ra rằng các tập đoàn và các thể chế tài chính thậm chí rất lớn vẫn có thể mắc phải những khó khăn trong nhận biết và quản lí rủi ro của mình, và để tránh tình trạng khủng hoảng và các nguy cơ phá sản, các chính phủ và các tổ chức lãnh đạo hàng đầu ngày càng gia...  Chi tiết

Quản trị Rủi ro Doanh nghiệp & Quản trị Doanh nghiệp (ERMG) / SAP & Bảo mật thông tin (SAPS)

Các doanh nghiệp thường suy nghĩ một cách đơn giản rằng những rủi ro chỉ đơn thuần là những đe dọa về tài chính. Để bảo vệ tài sản và bảo đảm sự bền vững và phát triển tổ chức, điều quan trọng là phải thiết lập và tuân theo một chiến lược quản trị rủi ro toàn diện để đảm bảo rằng tất cả các rủi ro có liên quan phải được xem xét một cách thận trọng và quan tâm một cách thích...  Chi tiết

Các dịch vụ Marketing và Tuân thủ Môi trường (EMCS)

EMCS bao gồm một phạm vi tư vấn kinh doanh rộng lớn về bảo vệ môi trường và bảo toàn doanh nghiệp chẳng hạn như sản phẩm và các dịch vụ marketing, các chính sách liên quan đến kinh doanh bức xạ và môi trường, trao đổi công nghệ năng lượng sạch và có khả năng tái chế, các dịch vụ tư vấn về tuân thủ quy định và cấp bằng sinh thái sáng chế. Trong lĩnh vực này, Tư vấn Quản trị...  Chi tiết

Liên hệ và hỗ trợ

Mobile: +49 151 1490 9111
Email: info@linkies.eu
Click ở đây để liên hệ với chúng tôi

We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy. Learn more here.